Endringar i opningstid ved NAV Fedje

Frå veke 38 (18.september) vert opningstida ved NAV Fedje tirsdager kl. 10.00 – 14.00

Timeavtalar er også mulig utanom opningstida.

NAV KONTAKTSENTER

55 55 33 33

vil elles kunne hjelpe med dei fleste spørsmål enten det gjelder utbetalingar, meldekort, skjema eller spørsmål om rettigheter og plikter.

www.nav.no er open heile døgnet

 

Web levert av CustomPublish