Fedje Blåsølv - hvit bakgrunn

Varsling med SMS

Fedje kommune vil med det første ta i bruk varsling til innbyggarane med SMS-meldingar. Dei som ikkje har mobiltelefon, vil få talemelding på fasttelefonen.

 

Dette vil vi nytte mellom anna når vi må gjera arbeid på vassleidningsnettet.

Alle som er folkeregistrert  i kommunen vil få varsel. Dei som eig fritidsbustader vil og få varsel, men for fritidsbustadane kan vi ikkje garantere at alle får.

 

Web levert av CustomPublish