Vakttelefonar

Vakttelefonar

Ved brann: ring 110, sei kven du er og kor du ring frå.

Legevakt: Tlf 56164031. Då kjem du anten til vårt lokale legevaktkontor eller til Nordhordland legevakt.

Vil du ringa direkte til Nordhordland legevakt, må du ringa felles nasjonalt legevaktnummer 116117.

Teknisk vakttelefon: Tlf. 56164296. Dette telefonnummeret kan kun nyttast i helgene.

Elles i veka må du nytta kommunen sitt ordinære nummer: 56165100.

20. september 2013 Les mer
Web levert av CustomPublish