Tomter i Torvhaugane

Torvhaugane - utsyn nedover feltet mot sentrum 1 -EVokt15

Bu tett på fiskelykka!

Ledige tomter i Torvhaugane bustadfelt

Tomtene i Torvhaugane ligg  ute for sal. Byggjer du her, er vegen kort både til landsbylivet og til båt- og friluftslivet. Med tomt følgjer rett til båtplass i eigen småbåthamn til bustadfeltet.
 

16. november 2016 Les meir
TB - utsyn 360 - 5 -1200x900

Med utsyn frå "den ytterste nøgne ø" til Stølsheimen

På toppen av bustadfeltet i Torvhaugane kan ein slå fast at sjølv på ei låglendt øy kan ein ha eit fantastisk utsyn. Sjå bileta her.

04. november 2015 Les meir
Syklande. Foto: Sara Godthelp Vågsmyr, 2014 (student v/ NKH)

Livet på Fedje

Kva er Fedje for ein plass? Korleis er det å bu så langt vest ein kjem i kongeriket, under open himmel og med hav og fjord på alle kantar? Mellom krabbar, torsk og villsau, bølgjer og blåst, har det vakse fram eit tett og levande samfunn. Og det er kanskje nærare enn du trur.
 

16. oktober 2015 Les meir om livet på Fedje

Vilkår for kjøp av tomter og båtplassar

Utfyllande vilkår for kjøp av tomter og båtplassar i bustadfeltet i Torvhaugane finn du her.

19. oktober 2015 Les meir

Vilkår for tilskot til unge og barnefamiliar

Fullstendige vilkår for tilskot til unge og barnefamiliar som kjøper tomt i Torvhaugane, finn du her.

19. oktober 2015 Les meir
Web levert av CustomPublish