Tilskotsordningar i Hordaland Fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune administrerar både eigne og statlege midlar og tilskotsordningar, knytt til nærings- og samfunnsutvikling i fylket.

Hordaland fylkeskommune er ein viktig utviklingsaktør i regionen og har tilskotsordningar på mange samfunnsområder, mellom anna forsking og næring. Oversikt over desse ordningane finn du her: http://www.hordaland.no/tenester/tilskot/.

Web levert av CustomPublish