Tilgrising av venterommet på kaien

Venterommet er tenkt som ein triveleg stad å venta og kanskje slå av ein prat med andre. No har både venterommet og toaletta  blitt tilgrisa av ulike ting, og framstår ikkje slik det er ønskjeleg, trass i reinhaldspersonalet sin store innsats.

Oppfordringa er til alle:  Ta ansvar for eit triveleg venterom i god stand og forlat det slik du ønskjer å finna det.

Web levert av CustomPublish