Rosa sløyfe-stand. Fotograf: Steffen Aaland (2015).

Rosa sløyfe-stand. Fotograf: Steffen Aaland (2015).

Informasjon frå kommuneoverlegen

Tilbod om mammografiscreening for kvinner mellom 49 og 59 år

Tiltaket reduserer dødelegheit av brystkreft med heile 40% for dei som tek imot tilbodet. Undersøkinga skjer på Danmarksplass i Bergen.

Kvinna må sjølv betale kr.227 (kr.1200 ved privat institutt) for undersøkinga og reisa kjem i tillegg. Den einskilde får brev og innkalling. Kvinnene på Fedje vil i perioden 2016-2017 få tilbod hausten 2016.

Ta imot. Dette er god førebygging.

 

Med venleg helsing

Ernst Horgen

Kommuneoverlege

Web levert av CustomPublish