Teknisk kontor på kommunehuset. Foto: Even Vaular, 2013

Teknisk kontor på kommunehuset. Foto: Even Vaular, 2013

Teknisk etat

Teknisk etat har ansvar for vassforsyninga, kloakk, avfall og dessutan brann. Vedlikehald av kommunale bygg og anlegg er ei anna hovudoppgåve. I tillegg ligg byggesak og planarbeid under etaten. Etaten er leia av plan- og utbyggingssjef Øyvind Tolleshaug.

Tilsette på teknisk etat:

 

Plan- og utbyggingssjef Øyvind Tolleshaug Telefon 56165113

 

 

Web levert av CustomPublish