Tannlege

Hordaland Fylkekommune har avslutta tannhelsetilbodet frå klinikken på Fedje med verknad frå 01.07.2016.

Dei som har rett til offentleg tannhelseteneste må venda seg til tannklinikken på Lindås tlf. 56360217  eller til tanklinikken i Knarvik tlf. 56351210

Det vert arbeidd med å få på plass at ei tannhelseteneste lokalt, men det er  ikkje mogeleg å seia noko om når eller korleis det blir.

 


Tannlegevakten i Bergen har tlf nr 57 30 31 00
Det er Hordaland fylkeskommune som gjev oss tannlegetenester.

Web levert av CustomPublish