Minisvøm

Symjing for born

Minisymjing held fram frå hausten 2017.

Du er ein minisymjar om du er medlem av Fedje idrettslag, og er mellom 1-5 år (barnehagealder).

Det varer frå kl. 17 til kl. 18. Dersom du ynskjer å vere lenger i bassenget, må du ta med din eigen nøkkel.

Organisert aktivitet vil vere ca 20 min. Resten av tida er det frileik.

Alle born som deltek, må ha minst ein vaksen med seg ut i vatnet. Dette av di mange aktivitetar ikkje lar seg gjennomføre utan nok vaksne.

Tidspunkt fram til jul

Måndagar:

4/9

18/9

2/10

16/10

30/10

13/11

27/11

11/12

Silje, Stine og Saskia

 

 

Web levert av CustomPublish