Svømmehallen

Svømmehallen har garderobeanlegg, dusjar og badstove, i tillegg til bassenget, som er 12,5 meter langt. Om sommaren, frå juni til slutten av august er bassenget stengd for årleg vedlikehald. Elles er det ope heile året. Bassenget er stengd for publikum i skuletida eller når det er andre faste aktivitetar der, som til dømes trimgrupper.

Privatpersonar kan leige nøkkel på årsbasis og få tilgang til bassenget når som helst såframt det er ope, unntatt i skuletida eller når det er andre faste aktivitetar der. Informasjon om pris finn du her.

 

 

 

Web levert av CustomPublish