Startlån, tilskot og bustønad

Husbanken_midstilt

Bustønad: Kva, for kven og korleis søkja - Nye fristar frå 15.12.2016

Informasjon frå Husbanken

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

30. november 2016 Les meir om bustønad frå Husbanken
Husbanken_midstilt

Startlån og tilskot frå Husbanken

Husbanken har tilbod til dei som treng hjelp til å skaffa seg eller bli buande i eigen bustad.Startlån og tilskot er døme.

09. mai 2016 Les meir om startlån og tilskot frå Husbanken
Web levert av CustomPublish