Husbanken_midstilt

Startlån og tilskot frå Husbanken

Husbanken har tilbod til dei som treng hjelp til å skaffa seg eller bli buande i eigen bustad.Startlån og tilskot er døme.

Startlån kan vere ein mogeleg inngang til bustadmarknaden for husstandar som ikkje får vanleg bustadlån eller som har vanskar med å bli buande i bustaden sin. Har du låg inntekt kan startlånet kombinerast med tilskot eller bustønad.

Les meir på husbanken.no/startlaan/ Kan eg få startlån og tilskot?

Web levert av CustomPublish