båt sommerjobb

Sommarjobb 2018

Pleie og omsorg i Fedje kommune

Pleie og omsorg treng sommarvikarer innan:

· Sjukeheim/heimesjukepleie

· Kjøkken

· Vaskeri og reinhald

· PU-teneste

· Heimehjelp

Vi har behov for:

· Sjukepleiarar og sjukepleiestudentar

· Helsefagarbeidarar, hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar, studentar,

lærlingar innan helsefaget

· Anna relevant 3-årig helse-/sosialfagleg utdanning

· Assistentar, reinhaldarar, heimehjelparar

Søknaden må innehalde:

· Kva for avdeling du ønskjer å jobbe ved

· I kva for periode du vil jobbe hjå oss

· Kva for stillingsstorleik du ønskjer å ha

· Om du har sertifikat for bil

Nærare informasjon får du ved å vende deg til

· Pleie og omsorg, ring 56165140

· Pleie- og omsorgsleiar nadine.gutte-preusse@fedje.kommune.no

· Avdelingssjukepleiar hildegunn.sivertsen@fedje.kommune.no

Ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpande!

Du finn søknadsskjema på http://www.fedje.kommune.no

Søknad sender du Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 Fedje eller

til postmottak@fedje.kommune.no

Web levert av CustomPublish