Soknerådskontoret og soknerådet

Soknerådskontoret:

Tlf 56164335
Mob. 91258364
Opningstider:

Onsdag og torsdag kl. 09.00 - 14.00
Fredag kl. 09.00-12.00


Kyrkjeverje: Mia Krüger Etokebe
E-post: Mia.Kruger.Etokebe@fedje.kommune.no

Leiar i soknerådet: Geir Blomvågnes
Nestleiar: Torild K. Kahrs


Sokneråd 2011 - 2013

Det var val på nytt sokneråd 12. september 2011. Desse vart vald:
Medlemmer:
1.Odd Arild Torstensen
2.Marith Stausland Gullaksen
3. Geir Blomvågnes
4. Einar Idsøe
5. Gerd Marie Bø Villanger
6. Torild Knappen Kahrs

Varamedlemmer:
1. Erling Rose Walderhaug
2. Ragnhild G.Husa
3. Janne Tangen
4. Solrunn Gullaksen
5. Daniel Saglien

Kommunale rep. til soknerådet i kommunestyreperioden 12-15:
Hans Erik Waage
Ottar Tangen

Mannskap

Kyrkjetenar/kyrkjegardsarbeidar: Arve Husa
Organist: Arvid Sakseide
Klokkar:
Ved Fedje kyrkje er det for tida frivillig klokkarteneste, fem personar deler arbeidet:
Marith S. Gullaksen, Grete A. Herøy Og Vilgerd S. Husa.

 

Web levert av CustomPublish