Sau på beite

Sau på beite Picasa

– midlar til spesielle miljøtiltak i landbruket

SMIL-midlar

Radøy kommune har fått tildelt kr 230.000,- i SMIL-midlar for 2016.

For å kunne søkje må du vere berettiga produksjonstilskot og ha gjødslingsplan og plantevernjournal. Det kan søkjast om tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiane i jordbrukets kulturlandskap, samt tiltak for å redusere forureining eller fremje biologisk mangfald.

 

Søknadsfrist på midlane er 1. mai.

 

Søknadsskjema finn du her: https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/hvordan-soke/skjema

Tiltaksstrategi for bruk av SMIL-midlar for perioden 2016-2019 for Radøy kommune.

Web levert av CustomPublish