Sau på beite

Sau på beite Picasa

Det vert lyst ut SMIL-midlar og midlar til drenering av jordbruksjord

SMIL-midlar og midlar til drenering

SMIL- midlar

Tildeling SMIL-midlar for 2016:

Austrheim 50.000 kr

Fedje 10.000 kr

Radøy 230.000 kr

 

Søknadsskjema finnes her

SMIL-strategi for Radøy: (legg inn dokumentet)

 

Søknadsfrist 1. mai.

Drenering

 

Tildeling dreneringsmidler 2016:

 

Austrheim 10.000,-

Fedje 10.000,-

Radøy 65.000,-

 

Løpende søknadsfrist.

 

Satser 15 kr/ m for usystematisk grøfting, 1000 kr/ daa for systematisk grøfting. Det kan kun søkes om tilskot til drenering av dyrka jord som tidligere er grøftet eller planert areal.

 

Søknadsskjema finnes her

 

Web levert av CustomPublish