Skulen og skulefritidsordninga (SFO)

Arild Brakstad_rettigheiter A

Det Sorte Gullet - V17(Arild Brakstad)

20.01.17 i kantina på skulen

Denne produksjonen kjem til Fedje skule fredag 20.01.17 kl 10.30-11.45. i kantina.

Me har berre vel 30 elevar på u-trinnet, og det er plass til mage fleire. Etter avtale inviterer me no andre interesserte.

Mvh

Elisabeth G. Tungland
DKS-kontakt

25. oktober 2016 Les meir

Skulefritidsordninga (SFO)

SFO/skulefritidsordning er eit tilbod til elevane i 1.- 4. klasse, og det må søkjast om plass for kvart skuleår. SFO følgjer barnehageåret.
 

10. oktober 2013 Les meir om skulefritidsordninga på Fedje
Fedje skule -EVnov14

Fedje skule

Fedje skule er ein fådelt skule frå 1.-10. klasse med ca 75 elevar. Skulen har elleve undervisningsstillingar og rektor heiter Linda Husa. På kontoret finn du Turid Moldøen. Ho når du på telefon 56165120 før kl 12.30 eller på e-post turid.moldoen@fedje.kommune.no

Telefon 56165120
Fax 56165122
E-post: linda.husa@fedje.kommune.no

 

10. oktober 2013 Les meir om Fedje skule
Web levert av CustomPublish