Skulen og skulefritidsordninga (SFO)

Fedje sitt kommunevåpen.

Barnehage- og skuleruta skuleåret 2018/ 2019

Her er barnehage- og skuleruta for skuleåret 2018/ 2019.

03. mai 2018 Les meir
Trivselsleiare

Trivselsleiare skapar trivsel på Fedje skule

Denne veka starta skulen opp med Trivselprogrammet, eit internasjonalt tiltak som skal kjempa mot mobbing.

26. oktober 2017 Les meir
Fedje skule -EVnov14

Fedje skule

Fedje skule er ein fådelt skule frå 1.-10. klasse med ca 75 elevar. Skulen har elleve undervisningsstillingar og rektor heiter Linda Husa. På kontoret finn du Turid Moldøen. Ho når du på telefon 56165120 før kl 12.30 eller på e-post: turid.moldoen@fedje.kommune.no
Telefon: 56165120
Fax: 56165122
E-post: linda.husa@fedje.kommune.no

 

10. oktober 2013 Les meir om Fedje skule

Ordensreglement

Forskrift om ordensreglement ved Fedje skule jfr. Opplæringslova § 2-9

28. august 2017 Les meir

Skulefritidsordninga (SFO)

SFO/skulefritidsordning er eit tilbod til elevane i 1.- 4. klasse, og det må søkjast om plass for kvart skuleår. SFO følgjer barnehageåret.
 

10. oktober 2013 Les meir om skulefritidsordninga på Fedje
Web levert av CustomPublish