Skatt

Det offentlege sitt ansvar i høve skatt er todelt.

Kommunen har ansvar for all skatteinnkrevjing, skattetrekk og arbeidsgjevaravgift til det offentlege.Skatteoppkrevjaren i Fedje og Austrheim, Susann Dragøy, sitt tlf. nr. er 56 16 21 17.

Den statlege institusjonen , Skatteetaten har ansvar for skattekort, likninga, gåver og folkeregisteret.

For meir informasjon sjå: Skatteetaten eller Altinn.

Skatteetaten sin veiledningstelefon: 800 80000, kontaktadresse: Skatteetaten.no/elektronisk post.

Web levert av CustomPublish