Skatt

Det offentlege sitt ansvar i høve skatt er todelt.

Kommunen har ansvar for all skatteinnkrevjing, skattetrekk og arbeidsgjevaravgift til det offentlege.

Nordhordland Kemnerkontor overtek skatteoppkrevjarfunksjonen for kommunane Austrheim og Fedje i perioden fram til 31.12.2018.

Link til Nordhordland kemnerkontor:

https://www.lindas.kommune.no/kemneren-i-nordhordland.327015.nn.html

www.nhkemner.no

post@nhkemner.no

 

Den statlege institusjonen , Skatteetaten har ansvar for skattekort, likninga, gåver og folkeregisteret.

For meir informasjon sjå: Skatteetaten eller Altinn.

Skatteetaten sin veiledningstelefon: 800 80000, kontaktadresse: Skatteetaten.no/elektronisk post.

Web levert av CustomPublish