Skal du byggje?

Dersom du skal byggje vil du her kunne få ei enkel rettleiing om korleis du skal søkje om løyve. Større prosjekt er ikkje omhandla av denne rettleiinga. Byggjesaker skal handsamast i samsvar med plan- og bygningslova.

Før du sett spaden i jorda må du undersøkje om tiltaket kjem i konflikt med kablar eller rør. Dette gjeld strøm, telefon, vatn, kloakk o.l. Du står sjølv ansvarleg for skadar som oppstår ved ikkje å ha undersøkt.

Meir om byggereglar kan du og lese på internettsidene til Direktoratet for byggkvalitet

Her finner du søknadsskjemaer og blanketter du treng til byggesaka, nabovarsel mv.

Søknadsskjema/melding skal sendast til Fedje kommune, 5947 Fedje.

 
Web levert av CustomPublish