Skal du byggje?

Kommunal bustad ved Fedjefjorden -EV13

Nye, forenkla byggereglar frå 1. juli

Frå 1. juli trer nye, forenkla byggereglar i kraft. Desse vil gjera det enklare for folk flest å oppføra mindre bygg på eiga eigendom, skriv Verdens Gang. Les heile saka her.

30. juni 2015 Les meir

Skal du byggje?

Dersom du skal byggje vil du her kunne få ei enkel rettleiing om korleis du skal søkje om løyve. Større prosjekt er ikkje omhandla av denne rettleiinga. Byggjesaker skal handsamast i samsvar med plan- og bygningslova.

08. oktober 2013 Les meir
Web levert av CustomPublish