Samnøy maskin sitt lokale i Kalvedalen

Samnøy maskin sitt lokale i Kalvedalen

Samnøy maskin

Samnøy Maskin AS er ei lokal entreprenørbedrift. Verksemda gjer alt i grunnarbeid, som inkluderar graving, sprenging, betongarbeid og veiarbeid, for bustadtomter såvel som naust. For å arbeida hjå Samnøy Maskin er ei utdanning i bygg- og anleggsfag særleg relevant.

Dagleg leiar er Kjell Arve Samnøy. Han kan treffast på telefon; 918 17 266, eller på e-post; ksamnoey@online.no

Web levert av CustomPublish