hester_på_eng

- Regionale miljøtilskott

RMP

Miljøprogrammene skal fremme særskilte miljømål i jordbruket: 
- redusere forurensning til vann og luft 
- ivareta kulturlandskap og kulturminner 
- tilrettelegge for friluftsliv 
- ivareta biologisk mangfold

Søknadsfrist 20.september

Informasjon om korleis du søkjar finn du her.

Web levert av CustomPublish