Fedje barnehage sitt uteområde med nymåla sklie

Ringevikar ved Fedje barnehage

Fedje barnehage ynskjer å komme i kontakt med personar som kan tenkje seg å ta vikaroppdrag ved barnehagen.

Barnehagen har ofte trong for personar som kan vere vikar ved sjukdom, ferie, avspasering og anna.

Vikartimar vert lønna tilsvarande assistent i barnehage, og lønn vert rekna etter ansiennitet.

Spørsmål om vikarstillingane kan rettast til Åshild Hope Herland, tlf 95028159

Kan du tenkje deg dette, er det fint om du tek kontakt så snart som mogeleg.

Web levert av CustomPublish