RÅDMANNEN GÅR AV.

Fedje sitt kommunevåpen synar to skråstilte årar i sølv mot ein blå bakgrunn. Det er laga av teiknar Even Jarl Skoglund og godkjend i statsråd 13. juni 1990.Kommunestyret i Fedje sa i går opp rådmann Ingebjørg Vamråk med øyeblikkeleg verknad. Vedtaket var samrøystes.

Plan- og utbyggingssjef Øyvind Tolleshaug vart konstituert som rådmann.

9. mai 2018,

Stian Herøy

ordførar

Web levert av CustomPublish