Psykiatrisk sjukepleieteneste

Leiar for psykiatritenesta er Anja Helbig.

Ho har kontor i Hjartebanken.
Tlf. 56 16 51 15(måndag, onsdag og annankvar fredag), e-post; anja.helbig@fedje.kommune.no

Det er tverrfagleg samarbeid innan psykiatri både innan kommunen, og på tvers av kommunegrensene.
Interkommunalt samarbeid med:
BUP ( Barne-og ungdomspsykiatrisk teneste)
VOP ( Voksen-psykiatrisk teneste.)
Det er ikkje etablert støttegrupper i kommunen, men det kan formidlast kontakt til grupper i Nordhordlandsregionen.
 

Her finn du felles søknadsskjema for helse- og omsorgstenester.

Web levert av CustomPublish