Fedje sitt kommunevåpen.

Protokoll frå kommunestyremøtet

Protokoll frå kommunestyremøtet 21.12.2017 er lagd ut. Du finn den ved å gå inn på møtekalenderen på heimesida til Fedje kommune. 

Web levert av CustomPublish