Telling av sau

Produksjonstilskott

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

Tilskuddet beregnes med en sats per dyr eller dekar areal. Produksjonstilskudd omfatter tilskuddsordningene:

 • Arealtilskudd

 • Kulturlandskapstilskudd

 • Tilskudd til husdyr

 • Tilskudd for lammeslakt og kjeslakt

 • Tilskudd til dyr på beite

 • Tilskudd til dyr på utmarksbeite

 • Driftstilskudd til melkeproduksjon

 • Driftstilskudd til spesialisert storffekjøttproduksjon

 • Tilskudd til bevaringsverdige storferaser

 • Arealtilskudd til økologisk landbruk

 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

 • Distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker

Meir info og søknadskjema.

 

Web levert av CustomPublish