Fedje sitt kommunevåpen.

Pressemelding

Fedje kommune og tidligere rådmann, Ingebjørg Vamråk, kom etter forhandlinger i dag til enighet om en minnelig løsning.

Kommunen erkjenner at prosessen knyttet til oppsigelsen av Ingebjørg Vamråk kunne vært håndtert på en bedre måte.

Med avtalen som er inngått i dag setter vi et punktum for denne prosessen slik at begge parter kan gå videre, sier ordfører i Fedje, Stian Herøy.

Kommunestyret i Fedje vedtok på et møte 8. mai 2018 at Vamråk skulle fratre stillingen som rådmann. Vamråk har gjennom sin advokat Kjetil Lundberg i Simonsen Vogt Wiig AS reist en rekke innsigelser til oppsigelsesvedtaket.

Partene møttes i dag for å diskutere saken og se om det var mulig å oppnå en omforent løsning.

Avtalen innebærer at Vamråk aksepterer å gå fra stillingen. Hun  får utbetalt etterlønnen på 12 måneder, lønn i oppsigelsestiden på tre måneder, og 1,5 måneds kompensasjon for bortfall av evalueringsperioden. Kommunen dekker videre utgiftene til juridisk bistand for Vamråk, i tillegg til medierådgivning.  

Vi er enige om at avtalen har nå fått en god balanse, sier Herøy og Vamråk.

Vamråk ble hentet inn til rådmannsjobben i Fedje for å gjennomføre viktige endringsprosesser. Hun har tatt et tungt ansvar for nødvendig omstilling, drive samfunnsutvikling og ta grep som administrativ leder i kommunen i disse to årene. Det er ikke unaturlig at det da oppstår endringsslitasje og at man da kommer til et punkt hvor det er riktig at en ny rådmann tar stafettpinnen videre, sier ordføraren.

Jeg vil også presisere at det ikke ligger noen enkelthendelse bak oppsigelsesvedtaket. Min tidlige uttalelse om dette kom skjevt ut. Jeg beklager eventuelle spekulasjoner og mistanker mot Vamråk som denne uheldige uttalelsen har medført. Uttalelsen har medført en tilleggsbelastning for Vamråk som burde vært unngått, sier Herøy.

Som jeg sa til avisa Strilen, kan ikke jeg koble det at folk i administrasjonen sluttet til Vamråk, fortsetter Herøy. Vamråk har gjort en god jobb for Fedje kommune, blant annet med å rydde opp i systemer og strukturer og for å få fart på reiselivet i kommunen. Med hennes drahjelp har vi drevet systematisk arbeid som har ført til en rekke nyetableringer. Som eksempel nevnes landhandel, kafeer, daglig sommerrute direkte fra Bergen og nå også konkrete planer for hotell. Vi ønsker henne lykke til videre, sier Herøy.

Når jeg nå har valgt å akseptere en avtale fremfor en rettslig prosess, så handler det først og fremst om at jeg ønsker Fedje-samfunnet alt godt. Det er til det beste for begge parter og for innbyggerne i Fedje kommune at jeg og kommunen nå går hver vår vei. Med det unngår vi en lang og tung prosess, slik at kommunen kan fokusere på det gode arbeidet som er startet, sier Ingebjørg Vamråk.

 

Web levert av CustomPublish