Postliste og innsyn

Her finn du brev og kommunale dokument som ikkje er gradert etter offentleglova. I tillegg kan du sjå kven som representerer dei ulike partia og kven som sit i kva utval. Søk etter saker og dokument og finn tilsette i dei ulike avdelingane i Fedje kommune.

 

Klikk på menypunkta til venstre for meir om:

  • Postliste
  • Møteplan for politiske utval
  • Utvalsoversyn
  • Journalpostar
  • Arkivsaker
  • Avdelingsoversyn
  • Personar tilsette i Fedje kommune
  • Partioversyn

 

Det er berre dokument frå mars 2014 og fram til i dag som er søkbare her. I 2014 skifta me server, og eldre dokument er difor ikkje søkbare her. Dei er likevel offentlege, men då må du vende deg til kommunehuset for å få innsyn. Du treng ikkje seie kven eller kvifor du ønskjer innsyn, men du må kunne gje nok informasjon til at me klarar å finne dokumentet du er ute etter. Ta gjerne kontakt på tlf 56165100 eller postmottak@fedje.kommune.no

Her finn du offentleglova.

 

Web levert av CustomPublish