På høyring

Fedje kommune - signaturstorleik 2

Reguleringsplan - til offentleg ettersyn

Formannskapet har i medhald av plan- og bygningslova og delegeringsreglement for Fedje kommune, gjort vedtak om å leggja framlegg til reguleringsplan for
Gnr. 168, bnr. 335, ut til offentleg ettersyn.
Vedtaket vart gjort i møtet den 23. november 2016.

 

28. november 2016 Les meir
Fedje sitt kommunevåpen synar to skråstilte årar i sølv mot ein blå bakgrunn. Det er laga av teiknar Even Jarl Skoglund og godkjend i statsråd 13. juni 1990.

Kommunal planstrategi 2017-2020, framlegg til offentleg ettersyn

Fedje formannskap har gjort vedtak om å legga ut til offentleg ettersyn framlegg til kommunal planstrategi for perioden 2017-2020, i medhald av plan- og bygningslova § 10-1.
 

31. oktober 2016 Les meir om framlegget til kommunal planstrategi her
Trådlaust nett - ikon

Høyring om breibandsutbygging i Fedje kommune

Fedje kommune vil søka om statleg tilskot til utbygging av breiband i kommunen. Me oppmodar innbyggarar, verksemder og organisasjonar om å kome med innspel innan fredag 6. mai.

05. april 2016 Les meir
Web levert av CustomPublish