Omsorgsbustader

Fedje kommune opna to nye omsorgsbustader våren 2005, som ligg tett ved sjukeheimen. Omsorgsbustadane er eit samarbeid mellom pleie og omsorg og psykisk helse.

 

For meir informasjon, kontakt
anten pleie- og omsorgsleiar via tlf. 56165142, epost: nadine.gutte-preusse@fedje.kommune.no
eller leiande helsesyster tlf 56165117, e-post: kari.linn.hesjedal@fedje.kommune.no
 

Her finn du tildelingskriterium PDF document ODT document og husleigekontrakt for omsorgsbustadane PDF document ODT document , og felles søknadsskjema for helse- og omsorgstenester i Fedje kommune. Om du treng hjelp til utfylling, kan du også ta kontakt med helsesyster eller pleie og omsorg på telefonnummera over.

Web levert av CustomPublish