Om NAV sine tilbod

NAV Fedje og sosiale tenester

NAV Fedje held til i same lokala som tidlegare trygdekontoret låg  ("Gamlebanken"/Kalvedalen 1). Sosiale tenester blir i hovedsak utført av NAV Fedje. I tillegg tilbyr NAV tenester knytta til oppfølging.

10. oktober 2013 Les meir
Web levert av CustomPublish