Logo Hordaland fylkeskommune

Logo Hordaland fylkeskommune

Nytt etablerarfond oppretta av fylkeskommunen

Har du ei nyoppretta verksemd eller eit prosjekt som vil føra til etablering av ei verksemd, er du i målgruppa for en ny tilskotsordning frå Hordaland fylkeskommune.
 

Hordaland fylkeskommune har oppretta tre regionale etablerarfond, der nyetablerte verksemder og prosjekt som vil føra til etablering av ei verksemd kan søka om inntil kr 50 000 i tilskot til kompetanseheving, marknadsundersøkingar, nettverksbygging og liknande. Fedje høyrer til etablerarfondet for Bergensregionen. Les meir om ordninga her.

 

Treng du hjelp eller tips til søknad, ta kontakt med samfunnsutviklar Even på kommunehuset

Tlf. 56 16 51 57 / even.vaular@fedje.kommune.no

Web levert av CustomPublish