Du er her: Start/Nyhendearkiv

Nyhendearkiv

Varsel (oppdatert): Vatnet er friskemeldt!

Sist onsdag sende Fedje kommune ut varsel om at drikkevatnet måtte kokast då det var funne koliforme bakteriar i drikkevatnet. Nye prøver syner at drikkevatnet er heilt i orden. Det er difor ikkje lengre naudsynt å koka vatnet. Denne avgjera er teke i samråd med Mattilsynet.

 

10. januar 2018 Les meir
Fedje sitt kommunevåpen.

Protokoll frå kommunestyremøtet

Protokoll frå kommunestyremøtet 21.12.2017 er lagd ut. Du finn den ved å gå inn på møtekalenderen på heimesida til Fedje kommune. 

11. januar 2018 Les meir
Hjartebanken logo

Hjartebankjen åpner igjen på mandag, 08.01.2018.

 Mandag vert det kafe frå kl 10.00 til 14.00

05. januar 2018 Les meir

Bli med å gå tur da vel!

Fysioterapeuten starter opp turgruppe måndag  8. januar 2018

05. januar 2018 Les meir
Utsnitt frå Fedjefilmen

Her kan du sjå Fedjefilmen!

Link til filmen om Fedje finner du her. God fornøyelse!

04. januar 2018 Les meir
Yogahelg

Yogahelg på Fedje 12-14 januar!

Velkommen til ei spanande yogahelg som vil gje deg introduksjon til yoga med teori, fysiske øvingar, pusteteknikk og avspenning. Passer for alle over 16 år og det er ingen krav til forkunnskap. Instruktør er Åse Leivdal Kjølleberg.

03. januar 2018 Les meir
Størje

Størjefiske - eit nytt eventyr for kysten?

Fedje kommune inviterer fiskarar, næringsliv, politikarar og andre interesserte til konferanse på Fedje 11.januar 2018.

19. oktober 2017 Les meir

Gebyr for byggesak, oppmåling, søknad om utsleppsløyve mv.

Kommunestyret har den 12. desember 2017 vedteke lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste for 2018. Her finn du kor mykje det kostar å få handsama ei byggesak, oppmåling av ein eigedom eller eit utsleppsløyve. Forskrifta finn du her.

21. desember 2017 Les meir
Fedje sitt kommunevåpen synar to skråstilte årar i sølv mot ein blå bakgrunn. Det er laga av teiknar Even Jarl Skoglund og godkjend i statsråd 13. juni 1990.

Oversyn over kommunale gebyr i 2018.

Kommunestyret har vedteke gebyr for vatn, kloakk, slamtømming, renovasjon og feiing/tilsyn som gjeld for 2018. Oversyn over gebyra finn du her.

21. desember 2017 Les meir
Prest og barn vinker

Skulegudsteneste til glede for unge og gamle

Mange hadde glede av skulegudstenesten i Fedje kyrkje i dag. Både barnehagebarn,skuleelevar og prest song og framførte til glede for store og små.

20. desember 2017 Les meir
Fedje sitt kommunevåpen.

Rådmannen sitt framlegg til kommunebudsjett 2018, og økonomiplan 2018-2021

Vedlagt er rådmannen sitt framlegg til kommunebudsjett 2018, og økonomiplan 2018-2021. Det vert lagt ut papirversjon på biblioteket. I tillegg er det mogleg å henta papirversjon på kommunehuset.

14. november 2017 Les meir
fab 8 høst

Kunngjering av vedteken reguleringsplan for gnr. 169, bnr. 47, Fabrikk nr. 8.

Kommunestyret i Fedje har vedteke reguleringsplan for gnr. 169, bnr. 47, Fabrikk nr. 8. Vedtak og plandokument finn du her:

 

 

 

28. november 2017 Les meir
barnefattigdom

Tilskot mot barnefattigdom frå Bufdir

Bufdir har no 224 millionar kroner tilgjegelege til tiltak mot barnefattigdom som offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søke på. Vi oppfordrar lokale lag og organisasjonar og andre med gode tiltak til å søke på disse midlane. Fristen er 8. desember. Les meir på bufdir.no

17. november 2017 Les meir
Helsestasjonen på Fedje i oktobersol

Er du utsett sjølv eller bekymra for eit barn?

Fram til mars 2018 skal barnevernstenesta ha ein kontordag på Fedje i veka. Det vert hovudsakleg om torsdagen, men dag kan endrast etter behov.

17. november 2017 Les meir
dårleg balanse

Er du redd for å falle ?

Gruppetrening med fysioterapeut frå 20.november 2017.

15. november 2017 Les meir
Skilt over dør på bibliotekbygget på Fedje

Biblioteket stengt frå den 13.desember

Biblioteket har ferie frå den 13.desember og ut året.

05. desember 2017 Les meir
Web levert av CustomPublish