Nyhende

Fedje i horisonten.

Intensjonsavtala underteikna - kva skjer no?

Intensjonsavtala om kommunesamanslåing vart underteikna tysdag 1. mars av åtte ordførarar i Nordhordland. No startar lokale prosessar. Sjå framdriftsplanen for kommunereforma her.

01. mars 2016 Les meir
Sævrøyna, Lauvøyna og Ulvøyna sett frå lufta. Foto: Lasse Tur (2011)

Kommunereforma rullar vidare

Forhandlingsutvalet, der alle Nordhordlandskommunane er representert, hadde møte 16. februar. Her vart det jobba vidare med forslaget til intensjonsavtale for storkommune-alternativet i Nordhordland.

18. februar 2016 Les meir
Strilen-logo

- Forhandlingar med humor, vilje og leiarskap

"Humor og lått skaper god grobotn i forhandlingane om ein større kommune i Nordhordland", seier fagdirektør hjå fylkesmannen Ole Bakkebø til avisa Strilen.

17. februar 2016 Les meir
Strilen-logo

- Ser lysare på økonomien

Øykommunesamarbeidet Fedje deltar i, møtte Finansdepartementet torsdag 28. januar. Kommunereforma var tema.

01. februar 2016 Les meir
LASSE TUR

- Fleire kan bli med i storkommunealternativ

På Nordhordlandstinget torsdag 28/1 diskuterte kommunane om det kunne vere aktuelt å kopla seg på intensjonsavtala om samanslåing som dei tre største kommunane i regionen har signert. Innan sommaren må kommunestyra i landet gjera endeleg vedtak om dei vil slå seg saman med andre kommunar eller ikkje.

29. januar 2016 Les meir
Web levert av CustomPublish