Kommunal bustad ved Fedjefjorden -EV13

Nye, forenkla byggereglar frå 1. juli

Frå 1. juli trer nye, forenkla byggereglar i kraft. Desse vil gjera det enklare for folk flest å oppføra mindre bygg på eiga eigendom, skriv Verdens Gang. Les heile saka her.

Web levert av CustomPublish