Nordsjøløypene

Nordsjøløypa - vestre Fedje frå sør mot nord -EVsommar14

Nordsjøløypa - tre stier gjennom natur- og kulturhistoria på Fedje

Me har tre Nordsjøløyper på Fedje. Det er fint mogleg å gå alle tre i ein lang sløyfe som ein dagstur. Kart over dei to mest brukte finn du på Nordsjøløypa sine heimesider. Under kartet finn du løypeskildringar for løypa frå Træsneset til Fyrsundet, og løypa frå Træsneset til Brurevatna. Skildringane tar òg føre seg natur- og kulturhistoria ein går gjennom langs løypene.

Nedanfor finn du bilete og skildringar av kor du finn inngangene til løypene.

28. november 2013 Les meir
Web levert av CustomPublish