På kaia. Foto: Martine Kolstad, 2014 (student v/ NKH)

På kaia. Foto: Martine Kolstad, 2014 (student v/ NKH)

Om næringslivssidene

 

På desse sidene kan du:

  •  Lesa meir om Fedje kommune sitt arbeid opp mot næringslivet og etablerarar
  • Få tips og hjelp om du ønskjer å etablera og driva ei verksemd eller lansera ein idè
  • Få oversikt over relevante støtteordningar for næringslivet
  • Få informasjon om tenestene til landbrukskontoret for Austrheim, Fedje og Radøy

 

I menyen ovanfor kan du fordjupa deg vidare i dei ulike temaa.

Web levert av CustomPublish