Kvalskuta MS Olavson seglar gjennom Karmsundet. Foto: Einar Nilsen, 2010

Kvalskuta MS Olavson seglar gjennom Karmsundet. Foto: Einar Nilsen, 2010

MS Olavson

Landkjenning AS - kvalfangst og sal av kvalkjøt frå utsalet ved ferjekaia

 

MS Olavson er den siste kvalskuta på Fedje som framleis er i drift. Skuta er eigd av Fedje-selskapet Landkjenning AS, som òg har utsal av kvalprodukt ved ferjekaia. Her sel dei kvalbiff og den særprega fedjekorven (beståande av 70% kvalkjøt). MS Olavson, med 370hk maskin, tek mindre slepeoppdrag, som til dømes flytebrygger og anna.

Utsalet er opent så lenge det er kvalkjøt att. Ein kan nytta den såkalla "kvaltelefonen" for bestilling av kvalprodukt: tlf. 959 05 423. Om det er utseld lyt ein venta til sesongen byrjar att i mai. Les meir på heimesida http://fedjekval.no/.

Kontakt:

Dagleg leiar: Oddvar Nilsen Husa.

Tlf. 900 92 595

E-post: h55fe@online.no

 

Web levert av CustomPublish