Miljøretta helsevern

Miljøretta helsevern er ei oppgåve som ligg til kommuneoverlegen. Det inneber at om innbyggjarane er uroa for tilhøve som kan ha negative konsekvensar for helsa, kan dei ta kontakt med kommuneoverlegen. Eksempel på tilhøve er: støy, forureining, bederva mat, skadedyr m.v.

Om du lurer på noko, eller har mistanke om helsefare,  ta kontakt på telefon 56164031 eller erhorgen@online.no

Web levert av CustomPublish