Løn og andre utbetalingar frå kommunen

Alle som har eit krav mot kommunen i form av løn eller godtgjersle, må syte for at følgjande opplysningar følgjer med kravet:


  • Bankkontonummer
  • Epostadresse (elektronisk lønsslipp)
  • Eventuelt organisasjonsnummer/fødselsnummer

 

Web levert av CustomPublish