Livsstilsendring

Livstilsendring - meistring av eiga helse

Kurs for deg som har eller står i fare for å utvikle livsstilssjukdom som til dømes diabetes type 2, overvekt, hjarte-/karsjukdom.

Dette er eit interkommunal tilbod over 3 månader, med følgjande kursdatoar: 27.september, 04.oktober, 17.oktober, 07.november, 29.november, 06.desember. Tid: 17.00-19.30

Kurset vert leia av helsepersonell og brukarrepresentant. Tema vert smart mat for betre helse, aktivitet, gode verktøy for å lukkast med endring av livsstil og leve godt med eigne helseutfordringar. Teoridel, mat og lett aktivitet kvar kurskveld.

Påmelding: innan 6.september 2017.

På e-post: post.lms@sing.no eller sms/ring: 40910488 mellom kl.09.30-13.30,

kursavgift kr 500,-. Dette inkluderar mat, kaffi/te og kursmateriell. 

Fastlegen din har fått informasjon og kan også tilvise deg.  

Web levert av CustomPublish