Ledige stillingar

Hellisøy fyr

Me treng sommarvikarer!

Pleie og omsorg treng sommarvikarer innan:

  • Sjukeheim/heimesjukepleie
  • Kjøkken
  • Vaskeri og reinhald
  • PU-teneste
  • Heimehjelp
17. januar 2017 Les meir
Fedje kommunevåpen

Ringevikarar i pleie og omsorg

Sjukeheimen i Fedje kommune treng fleire flinke ringevikarar. Dersom du kunne vere interessert i dette, ta kontakt med pleie og omsorgstenesta på tlf. 56 16 51 40.

27. oktober 2016 Les meir
Web levert av CustomPublish