Bilde med skrift til stillingsutlysninger i kommunen

LEDIG STYRARSTILLING I FEDJE BARNEHAGE

Frå 01.05.2018 har vi ledig 80% styrarstilling i Fedje barnehage. I tillegg til stillinga inngår det 20% tilrettelegging for det spesialpedagogiske tiltak og kompetansehevingsprosjekt for personalet.

Fedje barnehage har to avdelingar for born i alderen 0-6 år. Barnehagen har opptak heile året, og alle som søkjer får plass. Nærområdet til barnehagen har mange fine turløyper og ligg nær fjære og sjø. Det vert servert lunsj kvar dag og varmt måltid ein gong i veka.

Vi søkjer ein styrar som har godkjent utdanning som barnehagelærar og eller anna barnehagefagleg/pedagogisk høgskuleutdanning. Styraren må har god kjennskap til den nye rammeplanen, og gode samarbeidsevner. Personlege eigenskapar vert vektlagt. 

 

Sentrale oppgåver

Styrar har det totale ansvaret for drift og leiing av barnehagen. Det inneber overordna ansvar for fagleg innhald, personal og økonomisk styring.

 

Andre kvalifikasjonskrav enn dei som er nemnde ovanfor

  • Kjennskap til «De utrolige årene»
  • Høg digital kompetanse er ein stor fordel
  • Må meistre norsk skriftleg og munnleg
  • Leiarutdanning og/eller erfaring
  • Må vere sjølvgåande, samt ryddig og systematisk

 

Vi ynskjer oss ein kompetent og fleksibel medarbeidar som vil vere med å vidareutvikle tenestetilbodet i barnehagen, saman med trivelege kollegaer i landsbyen vår. Tilsetjingane skjer etter dei til ei kvar tid gjeldane lover, reglar og tariffavtale.

Søknadsfrist: 11. mars 2018


For nærare opplysningar om stillinga kontakt Åshild Hope Herland på tlf. 950 28 159.

Send søknad med CV og to referansar til  Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 Fedje eller postmottak@fedje.kommune.no

 

Sjå gjerne vår vesle videosnutt om landsbyen vår: http://www.fedje.kommune.no/her-kan-du-sjaa-fedjefilmen.6073533-299349.html

 

 

Web levert av CustomPublish