Stillingsannonse mal vår bilde

Ledig stilling som heimehjelp

Fedje kommune har ledig fast stilling som heimehjelp i 60 % fra 1.september 2018. Stillinga er knytta til Fedje sjukeheim, men som heimehjelp yt du praktisk bistand og reinhald heime hos brukarane. Per i dag er heimehjelpsoppdraga fordelt på fem vekedagar, men skal i samanheng med ny tilsetting omorganiserast til tre dagar  i veka.  Mengda av arbeidsoppdrag kan endre seg etter behov. Vanleg arbeidstid er på dagtid.

Det blir stilt krav om tilfredsstillande politiattest i henhald til lovverk før tiltreding.

 

Arbeidsoppgåver

 • Du utfører praktiske gjeremål og reinhald til heimebuande brukarar
 • Du er oppteken av at våre brukarar kjenner seg ivareteken og respektert
 • Du har høgt fokus på etikk
 • Du arbeider systematisk
 • Du tar tek ansvar for eit godt arbeidsmiljø
 • Du sikrar at det blir gjennomført tiltak i samsvar med enkeltvedtak gjeve av kommunen
 • Du bidreg til å fange opp endringar hos brukarane

Kvalifikasjonar

 • Ønskeleg med fagbrev innan reinhald, eller erfaring innan reinhald
 • Du må ha sertifikat for bil kl. B (fint om det kjem fram på CV)
 • Du må stille din eigen bil til disposisjon (du får km-godtgjering)
 • Du må kunne snakke og skrive norsk

Personlege eigenskapar

 • Du er flink til å kommunisere både muntleg og skriftleg
 • Du har stor arbeidsglede/arbeidskapasitet
 • Du er pliktoppfyllande, påliteleg, sjølvgåande og løysningsorientert
 • Du er fleksibel og har evne til å bidra til å utvikle tenesta
 • Du kan bidra til å gjere ein forskjell i tenesta med godt humør og stå-på-vilje
 • Personleg eignaheit for stillinga vektleggast

Vi tilbyr

 • Eit godt arbeidsmiljø med mange engasjerte medarbeidarar
 • Interessante, meiningsfulle og varierte arbeidsoppgåver
 • Opplæring og veiledning i tenesta
 • Gode pensjonsordninger
 • Gratis bruk av svømmehall
 • God barnehagedekning
 • Stillingsprosent og lønn etter avtale

 

Søknadsfrist 10.juni 2018

 

Søknad med CV og referansar sender du til Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 Fedje eller via e-post til postmottak@fedje.kommune.no.

 

For ytterlegare opplysningar kan du ta kontakt med pleie- og omsorgsleiar Nadine Gutte-Preusse på tlf. 56165142 eller 46846011

Web levert av CustomPublish