Stillingsannonse mal vår bilde

Ledig stilling reinhaldar

Det er ledig stilling på 45% som reinhaldar på sjukeheimen.  

Det er ledig stilling på 45% som reinhaldar på sjukeheimen. Det er mogleg å kombinere denne stillinga med andre stillingar, viss det lar seg kombinere med arbeidsoppgåvane som skal dekkjast. Ein må kunne gå inn i nåverande turnus. Tilsetjing skjer etter gjeldande lover og avtaleverk. Stillinga er lønna etter gjeldande HTA. 

Kvalifikasjonar:

- Du har erfaring innan reinhald og/eller relevant utdanning innan reinhald. 

 

Personlege eigenskapar

- Du har stor arbeidsglede/arbeidskapasitet

- Du er pliktoppfyllande, påliteleg, fleksibel, sjølvgåande og løysingsorientert

- Du kan bidra til å gjere ein skilnad i tenestene med godt humør og stå-på-vilje

Personlege eigenskapar vil verte vektlagd. 

 

Vi tilbyr 

- Eit godt arbeidsmiljø med mange engasjerte medarbeidarar

- Opplæring og veiledning i tenestene

- Gode pensjonsordningar

- Gratis bruk av svømmehall

- God barnehagedekning

 

Søknadsfrist 06.08.2018. 

 

Nærare opplysningar får ein ved å kontakte pleie- og omsorgsleiar Nadine Gutte-Preusse på tlf. 56 16 51 42 eller nadine.gutte-preusse@fedje.kommune.no . 

Søknad med CV og referansar sender du på e-post til postmottak@fedje.kommune.no eller Fedje kommune Stormarkvegen 49, 5947 Fedje.  

 

Web levert av CustomPublish