Skilt over dør på bibliotekbygget på Fedje

Skilt over dør på bibliotekbygget på Fedje

Kultur og bibliotek

I Fedje kommune er det bibliotekssjef i 80% stilling og kultursekretær i 50% stilling. Kulturkontoret og biblioteket ligg like ved kommunehuset og har faste opningstider.

Kultursekretæren står i rådmannen sin stab. Han er kommunen sin kontakt mot det lokale reiselivet og det frivillige organisasjonslivet . Andre arbeidsfelt som ligg under kulturkontoret er kino, krigsminner, kulturminne generelt, kulturstønad, 17.mai-komitéen, kulturskulen og ulike musikk- og teaterframsyningar. Kultursekretær er Jan Torry Sande. Telefon: 56165110

E-post: jan.torry.sande@fedje.kommune.no

Bibliotekssjefen er i rådmannen sin stab og heiter Else Færøy.

Telefon: 56165110

E-post: biblioteket@fedje.kommune.no

 

Web levert av CustomPublish