Kreftsjukepleiar Anne-Britt Hauge er kreftkoordinator i Nordhordland. Foto: Silje Andvik Hoaas, 2016

Kreftsjukepleiar Anne-Britt Hauge er kreftkoordinator i Nordhordland. Foto: Silje Andvik Hoaas, 2016

Kreftkoordinator i Nordhordland

Har du eller ein av dine næraste fått ein kreftdiagnose? Då kan det vere godt å få hjelp til informasjon, råd og rettleiing om diagnose, behandling, rehabilitering og lindring. Kreftkoordinatoren i Nordhordland er felles for Lindås, Meland, Radøy, Fedje og Modalen. Tilbodet er etablert i samarbeid med Kreftforeininga.

Kven er tilbodet meint for?

Du kan laste ned informasjonsbrosjyra til kreftkoordinatoren her.

Du kan ta kontakt dersom du:

 • Nyleg har fått ein kreftdiagnose

 • Er pårørande til ein som har kreft

 • Ventar på behandling

 • Er under behandling

 • Har seinverknader etter kreftbehandling

 • Er frisk etter behandling, men har spørsmål om rehabilitering

 • Ikkje blir frist og treng hjelp til tilrettelegging av kvardagen

Pårørande kan også ta kontakt. Det same kan samarbeidspartar i kommunen og spesialisthelsetenesta.

Kva kan kreftkoordinatoren hjelpa deg med?

 • Vere ein ressursperson for deg som er kreftramma eller er pårørande

 • Gi råd og rettleiing om diagnose, behandling og rehabilitering

 • Vere ein samtalepartnar, som kan bidra til å sortere tankar i ei vanskeleg tid

 • Ha oversikt over og informere om relevante tilbod og tenester, kurs og rehabilitering

 • Vere eit bindeledd mellom deg, fastlegen, spesialisthelsetenesta og kommunane, og formidle kontakt til ulike tenester og aktuelle samarbeidspartnarar

 • Sikre oppfølging av barn og unge som er pårørande

 • Koordinere og leggje til rette for at du og dine får ein best mogleg kvardag heime

 • Omsorg ved livets slutt

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Korleis tar du kontakt?

Du treng ikkje å søkje eller bli tilvist frå lege eller spesialist. Du eller dine pårørande kan ta direkte kontakt på telefon eller e-post. Du kan også be andre om å ta kontakt.

Samtale med kreftkoordinatoren kan skje heime hos deg, på telefon eller kontoret til kreftkoordinatoren.

Kreftkoordinatoren er tilgjengeleg på telefon mellom 09.00 og 15.00 på kvardagar.

Anne-Britt Hauge, kreftsjukepleiar
E-post: anne-britt.hauge@lindas.kommune.no
Mobil: 409 10 889

Web levert av CustomPublish