Kontrollutvalet

Kontrollutvalet i Fedje kommune

Møteplan, innkallingar og utskrifter

Møteplan, innkallingar til møte og møteutskrifter for 2016 ligg tilgjengeleg i Innsyn i arkivsak 16/31.

01. september 2016 Les meir
Kontrollutvalet i Fedje kommune

Kontrollutvalet 2015-2019

Kontrollutvalet skal føre tilsyn med Fedje kommune sin forvaltning av økonomi og vedtak på vegne av kommunestyret. Kommunestyret vel kontrollutvalet. Utvalet sitt arbeid vert regulert av Kommuneloven §77 og eigen forskrift. Kommunestyret vert førelagt kontrollutvalet sine rapportar og tek stilling til oppfølging.

11. oktober 2013 Les meir om kontrollutvalet
Web levert av CustomPublish